ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่กับระบบ CJASS

0.        เมนูแรกของระบบที่ผู้ใช้งานได้รับลิงค์มาจากเวปไซต์อื่น (ในกรณีนี้เป็นของการประชุม ICEAST 2018)

* หากไม่ได้รับลิงค์ใดๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าตรงสู่ระบบได้ http://www.confserve.org/cjass/login.php

 

1.         ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่เคยใช้งานกับ CJASS มาก่อน ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนกับระบบก่อนโดยการคลิ๊กที่ [Create a new account] แล้วกรอกอีเมล์และรหัสยืนยัน (Verify Code) แล้วกด Next หรือ Submit ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการ Log in เป็นการชั่วคราวไว้ก่อน

* แต่ถ้าผู้ใช้เคยใช้งานมาก่อนแล้ว สามารถที่จะกรอก Log in Email และ password (รหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้ขอทราบรหัสได้โดยการกด [Forgot password]

 

2.         เมื่อผู้ใช้กดกด Next หรือ Submit ระบบจะยืนยันกับผู้ใช้ถึงอีเมล์ของผู้ใช้ และบอกผู้ใช้ว่าระบบได้ส่งรหัสการเริ่มต้นใช้ (Activation code) ไปยังอีเมล์ที่ผู้ใช้ให้ไว้ ให้ผู้ใช้ปิดหน้านี้ แล้วไปตรวจสอบอีเมล์ทันที

* ถ้าผู้ใช้ไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 2-3 นาที อาจเป็นไปได้ว่าระบบอีเมล์ของผู้ใช้มีปัญหา หรืออีเมล์ถึงผู้ใช้อาจจะเข้า JUNK หรือระบบของผู้ใช้อาจมองว่าอีเมล์เป็น SPAM

 

3.         หัวข้ออีเมล์ถึงผู้ใช้คือ “Sign up activation requested” เพื่อรอการตอบกลับจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าระบบสามารถที่จะติดต่อกับผู้ใช้ได้โดยไม่มีปัญหา ผู้ใช้จะต้องยืนยันกลับไปโดยการ Copy รหัสหรือ Activation Code ที่ให้มานี้ไปส่งในหน้าใหม่ของบราวเซอร์

 

4.         เมื่อระบบได้รับการตอบรับ ระบบจะให้ผู้ใช้กรอก ข้อมูลส่วนตัว หรือ Profile ไว้ก่อน

 

5.         เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบและกด “Submit” ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียนการใช้ระบบ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างบอกผู้ใช้ว่า ท่าสามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้แล้ว

* ผู้ใช้ต้องทำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นผู้ใช้ต้องเริ่มต้นใหม่หมด และหากไม่ครบ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้ก็เริ่มต้นใหม่โดยใช้อีเมล์เดิมไม่ได้เช่นกัน

 

6.        เมื่อการลงทะเบียนสมบูรณ์ ผู้ใช้จะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบอีกครั้งหนี่ง ซึ่งในอีเมล์ข้อจะระบุข้อมูลของผู้ใช้ (Email และ Password) เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ หรือทำงานกับระบบในอันดับต่อ ๆไป
* ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (รวมทั้งรหัสผ่าน) ได้การแก้ไข Profile ซึ่งจะอยู่ในหน้าหลัก (บนขวา)

 

7.         หน้าต่างแรกที่ท่าเห็นจะแสดงดังรูป ในครั้งแรกผู้ใช้จะเห็นรายการ หรือเมนูน้อยที่สุด แต่จำนวนรายการจะเพิ่มขึ้นตามภาระและบทบาทของผู้ใช้